Scientia Publishing House – Sapientia Hungarian University of Transylvania

Sapientia.ro Sapientia.ro
Sapientia EMTE weblapja  Acta Universitatis Sapientiae  CEEOL  ISSUU Acta Universitatis Sapientiae  ISSUU Scientia  MTA REAL Repozitórium 
This product has been added to the shopping cart
View shopping cart
A fejes káposzta fajtatulajdonságainak szerepe a dohánytripsszel szembeni rezisztenciában
Title: A fejes káposzta fajtatulajdonságainak szerepe a dohánytripsszel szembeni rezisztenciában
Author: Bálint János
Publisher: Scientia Kiadó, Kolozsvár
ISBN: 978-973-1970-92-9 (973-1970-92-4)
Date of publication: 2015-10-10
Number of pages: 128
Series: Sapientia Books
Field of Science: Natural Sciences / Environmental Science
Weight: 0,22 kg.

Price: 30,00 RON, 2.343,00 HUF
Add to cart

2008 és 2010 között három ellenálló (‘Balashi’, ‘Bloktor’, ‘Riana’) és három fogékony fejeskáposzta-fajta (‘Green Gem’, ‘Hurricane’, ‘Quisor’) dohánytripsszel szembeni antixenotikus rezisztenciáját vizsgáltuk meg. Az értékelések során a következő paramétereket vizsgáltuk: a betelepült dohánytripsz imágók száma, a dohánytripsz kártétel mértéke, a fajták külső és fejet alkotó leveleinek a reflexiós spektruma UV-A és látható tartományban, a fajták epidermiszének vastagsága, valamint a káposztafejek tömege. A méréseket kezeletlen és agyagásványokkal kezelt (Surround® WP és Kolloidizált Mikromeliorit®) növényeken végeztük a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Tordasi Növényfajta Kísérleti Állomásán. A fajták antixenotikus rezisztenciájának mérésére nem az imágók abszolút egyedszámát használtuk, hanem a relatív előfordulást, mivel ez jobban kifejezi a rezisztencia relativitását, valamint jobban kiküszöböli az évjárathatást. A felmérések igazolták, hogy mindhárom kísérleti évben, a fajták között szignifikáns eltérés volt a betelepült imágók relatív abundanciáját tekintve. Az agyagásványokkal történő kezelés nem mutat egységes képet, és vélhetően nem befolyásolja dohánytripsz imágók berepülésének intenzitását. A legnagyobb kártétel a Hurricane és a Green Gem fajtákon alakult ki. A káposztafejben a fejesedés kezdetén és közepén talált imágók száma és a betakarítás idejére kialakult kártétel mértéke között jelentős pozitív korreláció volt kimutatható. A fejes káposzta esetében az agyagásványokkal történő kezelések nincsenek hatással a dohánytripsz kártételére. Összehasonlítva a vizsgálati éveket elmondható, hogy 2008-ban mind a fejesedés közepén, mind pedig a betakarításkor elvégzett vizsgálatok során a Surround® WP-vel történő kezelésnél mutatható ki a legnagyobb reflexiós intenzitás a fejet alkotó, és a külső leveleken egyaránt. Ennél valamivel kisebb volt a Kolloidizált Mikromeliorit®-al kezelt levelek reflexiója. A kezeletlen levelek reflexiós intenzitása volt a legkisebb mind a hat vizsgált fajta esetében. Hasonló volt a helyzet 2009-ben a fejesedés kezdetén a Surround® WP-vel történő kezelés esetén is. Mivel a kezelések hatására nem tapasztaltunk lényegi eltérést úgy a fajtán kialakult kártétel, mint a betelepült imágók relatív előfordulása között kijelenthetjük, hogy a fejes káposzta esetén a visszaverődő fény nem meghatározó jelentőségű a dohánytripsz gazdanövény-választásában. Nem találtunk ok-okozati összefüggést a fejes káposzta reflexiós intenzitása és a kártevő betelepedése között. Ugyanakkor eredményeinkkel nem cáfoltuk meg a nagyobb reflexió riasztó hatását, mivel a növények egyéb tulajdonságai is szerepet játszhattak a betelepedés mértékében. Az a feltételezésünket, hogy az epidermisz vastagsága szerepet játszik a fejes káposzta dohánytripsszel szembeni rezisztenciájában, jelen vizsgálat során nem sikerült igazolni. Az eredményeink alapján pontosabb képet kaptunk a fogékony és az ellenálló fejeskáposzta-fajták dohánytripsz elleni rezisztenciája és a tripszek betelepülése, valamint kártétele közötti kapcsolatról. Ezzel együtt vélhetően még számos, jelen munkában nem vizsgált fajtatulajdonság, illetve a dohánytripsz szaporodásbiológai sajátosságának jobb megismerése további fordulatot hozhat a fejes káposzta és dohánytripsz kapcsolatának teljes körű tisztázásában, a rezisztencia nemesítés irányának kijelölésében.

Sapientia.ro

Scientia Publishing House

SAPIENTIA HUNGARIAN UNIVERSITY OF TRANSYLVANIA

Scientia Publishing House

Established in the year 2001, the Cluj-Napoca-based Scientia Publishing House is the publisher of Sapientia Hungarian University of Transylvania. The Publisher’s scope of activity is in line with the mission as well as the educational and scientific development strategy.

ANPC
ANPC
Contact

Scientia Publishing House

Str. Matei Corvin nr. 4, 400112 Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
Tel: 0040-364-401454

E-mail: scientiakpi.scientia.ro
Website: www.scientiakiado.ro

btz webdesign