Scientia Publishing House – Sapientia Hungarian University of Transylvania

Sapientia.ro Sapientia.ro
Sapientia EMTE weblapja  Acta Universitatis Sapientiae  CEEOL  ISSUU Acta Universitatis Sapientiae  ISSUU Scientia  MTA REAL Repozitórium 
This product has been added to the shopping cart
View shopping cart
A Föld kozmikus környezete
Title: A Föld kozmikus környezete
Author: Poszet Szilárd
Publisher: Scientia Kiadó, Kolozsvár
ISBN: 978-973-1970-88-2 (973-1970-88-6)
Date of publication: 2015-08-10
Number of pages: 164
Series: Lecture Notes
Field of Science: Natural Sciences / Geography, Geology
Weight: 0,27 kg.

Price: 40,00 RON, 3.124,00 HUF
Add to cart

Első olvasatra furcsának tűnhet a címválasztás és az is, hogy egy földrajzos miért merészkedik a Földtől ekkora távolságokra. A válasz egyszerű: a kíváncsiság miatt. Minden általános természetföldrajz előadás bevezető részében arról beszélgetünk, hogy jelenlegi ismereteink szintjén mit tudunk a világegyetemről, a galaxisokról, a Tejútrendszerről, a Naprendszerről. Arról, hogy ezek az ismeretek hogyan gyarapodtak, változtak és fejlődtek az idők folyamán, annak függvényében, hogy az univerzumnak egyre távolabbi tartományait figyelhettük meg térben és időben egyaránt. Mindezt azért, hogy a Földünk helyét valahogy megtalálhassuk benne.

A fejezetekről, melyekbe belesűrítettük mondanivalónkat, sőt az előforduló főbb fogalmakról is köteteket lehetne írni, de jelen könyvnek nem ez volt a célja. Arra törekedtünk, hogy a lehetőségek szerint szélesítsük az olvasók látókörét és felkeltsük az érdeklődést a téma iránt. Természetesen számos nyitott kérdés marad és még több kérdés felmerülhet mindenkiben, és ez talán arra ösztönöz, hogy tovább kutakodjunk a felvetett témakörökben.

Az első fejezetben azzal foglalkozunk részletesebben, hogyan változott a világegyetemről alkotott képünk az idők folyamán. A különböző törzsek eredetmítoszai és világkép-elképzelései fokozatosan változtak és újabb elméletek születtek, míg eljutottunk a napjainkban széles körben elfogadott forró ősrobbanásban keletkezett világegyetem standard modelljéhez, a Big Bang-modellhez. A kérdéskör fejlődése során nagyon sok elmélet született, ahogy egyre több ismeretre tettünk szert, egyre összetettebb tudományos magyarázatokat adtak a világegyetem egészének keletkezésére, fejlődésére, szerkezetére és elrendezésére vonatkozóan. Természetesen a robbanásszerű technikai fejlődés, a 20. század második felétől, nagymértékben hozzájárult az ismereteink bővüléséhez és pontosításához.

A következő fejezetekben a világegyetem különböző alkotóelemeit ismertetjük. Bemutatjuk a csillagok általános jellemzőit, a különböző méretű csillagok eltérő fejlődési menetét és különböző végállapotaikat. A milliárd csillagból álló galaxisokkal és természetesen a Tejútrendszerrel is külön-külön foglalkozunk.

Az utolsó fejezetben kerülünk legközelebb a Földhöz, a Naprendszer általános jellemzése során. Ebben a részben külön boncolgatjuk a központi csillagunk (a Napunk) jellegzetes tulajdonságait, illetve a körülötte keringő égitestek (bolygók, holdak, üstökösök) jellemző vonásait.

Sapientia.ro

Scientia Publishing House

SAPIENTIA HUNGARIAN UNIVERSITY OF TRANSYLVANIA

Scientia Publishing House

Established in the year 2001, the Cluj-Napoca-based Scientia Publishing House is the publisher of Sapientia Hungarian University of Transylvania. The Publisher’s scope of activity is in line with the mission as well as the educational and scientific development strategy.

ANPC
ANPC
Contact

Scientia Publishing House

Str. Matei Corvin nr. 4, 400112 Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
Tel: 0040-364-401454

E-mail: scientiakpi.scientia.ro
Website: www.scientiakiado.ro

btz webdesign