Scientia Publishing House – Sapientia Hungarian University of Transylvania

Sapientia.ro Sapientia.ro
Sapientia EMTE weblapja  Acta Universitatis Sapientiae  CEEOL  ISSUU Acta Universitatis Sapientiae  ISSUU Scientia  MTA REAL Repozitórium 
This product has been added to the shopping cart
View shopping cart
Általános iskoladidaktika
Title: Általános iskoladidaktika
Author: Fodor László
Publisher: Scientia Kiadó, Kolozsvár
ISBN: 978-973-1970-42-4 (973-1970-42-8)
Date of publication: 2011-03-24
Number of pages: 432
Series: Lecture Notes
Field of Science: Social Sciences / Pedagogy
Weight: 0,70 kg.

Price: 57,00 RON, 4.452,00 HUF
Add to cart

Az „Általános iskoladidaktika” című könyv olyan ismeretanyagot foglal magában, amely változatos szálakon szorosan kötődik az iskolai oktatás kivételesen bonyolult jelenségvilágához. A könyv fő célja, hogy az iskoladidaktika leglényegesebb területeinek vonatkozásában, az általános pedagógusi, illetve a szaktanári pályára való felkészüléshez, és nyilván a sikeres pályagyakorláshoz szükséges szakmai információkat ismertessen, az igényes és hatékony gyakorlati pedagógiai munkához pedig megfelelő elméleti fundamentumot, és annak alapján általános procedurális kritériumokat nyújtson.

Az iskoladidaktika köréhez tartozó roppant széles szférájú és sokrétű problematikából a szerző elsősorban azokat a lényegesebb és átfogóbb témákat választotta ki, amelyek részint a tanári általános pedagógiai műveltség, részint pedig a specifikus didaktikai és tantárgy-pedagógiai (metodikai) szaktudás törzsanyagához tartoznak. Így tehát a bemutatásra kerülő ismeretek kiválasztásában többek között lényeges szempontot képviselt a tanári pálya sajátosságrendszere, valamint az iskolai tanítási-tanulási tevékenységek elvi megalapozásának szükségessége. Ugyanakkor fontos ismeretszelekciós kritériumot jelentett a pedagógus oktatási kompetenciáját meghatározó oktatáselméleti szemlélet, valamint az úgynevezett tanári szakmai anyanyelv (terminológia)kialakításának konkrét lehetősége is.

Sapientia.ro

Scientia Publishing House

SAPIENTIA HUNGARIAN UNIVERSITY OF TRANSYLVANIA

Scientia Publishing House

Established in the year 2001, the Cluj-Napoca-based Scientia Publishing House is the publisher of Sapientia Hungarian University of Transylvania. The Publisher’s scope of activity is in line with the mission as well as the educational and scientific development strategy.

ANPC
ANPC
Contact

Scientia Publishing House

Str. Matei Corvin nr. 4, 400112 Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
Tel: 0040-364-401454

E-mail: scientiakpi.scientia.ro
Website: www.scientiakiado.ro

btz webdesign