Scientia Publishing House – Sapientia Hungarian University of Transylvania

Sapientia.ro Sapientia.ro
Sapientia EMTE weblapja  Acta Universitatis Sapientiae  CEEOL  ISSUU Acta Universitatis Sapientiae  ISSUU Scientia  MTA REAL Repozitórium 
This product has been added to the shopping cart
View shopping cart
An introduction to the study of pragmatics
Title: An introduction to the study of pragmatics
Author: Nagy Imola Katalin
Publisher: Scientia Kiadó, Kolozsvár
ISBN: 978-973-1970-93-6 (973-1970-93-2)
Date of publication: 2015-11-05
Number of pages: 136
Series: Lecture Notes
Field of Science: Humanities / Linguistics
Weight: 0,21 kg.

Price: 25,00 RON, 1.953,00 HUF
Add to cart

A Bevezetés a pragmatikába című jegyzetünk megírásának célja az volt, hogy rávilágítsunk a pragmatika helyére és szerepére a nyelvészet tágabb kérdéskörében. Szeretnénk érthetővé és elérhetővé tenni olyan kérdéseket és fogalmakat, mint a beszédaktus-elmélet, a beszédaktusok szerkezete és tipológiája Austin és Searle olvasatában, az illokúciók különböző vetületei, előfeltételezések, deiktikus nyelvi elemek, implikatúrák és Grice implikatúraelmélete, a beszédaktusok társadalmi beágyazódása és dimenziói, az udvariasság elmélete, valamint az udvarias közlésmód és indirekt beszédaktusok viszonya, és nem utolsósorban a kontextus meghatározó szerepe a nyelvi árnyalatok és értelmek kifejezésében. Könyvünkben külön fejezetben tárgyaljuk a pragmatika szerepét a fordítástudományban. A legfontosabb pragmatikai fogalmakon kívül a tudományág legújabb vetületeit is szeretnénk diákjaink elé tárni. Célunk az, hogy megértessük a nyelvhasználat és az emberi lét más vetületei közt létező nagyon árnyalt kapcsolatrendszert, hogy rávilágítsunk arra, hogy a (nyelvi és társadalmi) kontextus milyen módon alkotja és csiszolja az értelmeket, valamint hogyan határozza meg a kommunikációs aktusban részt vevők szerepeinek az alakulását. Nem utolsósorban, könyvünk megírása által azt szeretnénk elérni, hogy a pragmatikát tanuló hallgatók megértsék és tudatosítsák azt az összetett kapcsolatrendszert, amely a (nyelv)tudás és a tapasztalat, azaz a nyelv használata között létezik.

Sapientia.ro

Scientia Publishing House

SAPIENTIA HUNGARIAN UNIVERSITY OF TRANSYLVANIA

Scientia Publishing House

Established in the year 2001, the Cluj-Napoca-based Scientia Publishing House is the publisher of Sapientia Hungarian University of Transylvania. The Publisher’s scope of activity is in line with the mission as well as the educational and scientific development strategy.

ANPC
ANPC
Contact

Scientia Publishing House

Str. Matei Corvin nr. 4, 400112 Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
Tel: 0040-364-401454

E-mail: scientiakpi.scientia.ro
Website: www.scientiakiado.ro

btz webdesign