Scientia Publishing House – Sapientia Hungarian University of Transylvania

Sapientia.ro Sapientia.ro
Sapientia EMTE weblapja  Acta Universitatis Sapientiae  CEEOL  ISSUU Acta Universitatis Sapientiae  ISSUU Scientia  MTA REAL Repozitórium 
This product has been added to the shopping cart
View shopping cart
Az anyanyelvoktatás mozaikjai
Title: Az anyanyelvoktatás mozaikjai
Author: Pletl Rita (szerk)
Publisher: Scientia Kiadó, Kolozsvár
ISBN: 978-973-1970-41-7 (973-1970-41-X)
Date of publication: 2010-12-01
Number of pages: 119
Series: Sapientia Books
Field of Science: Humanities / Communication
Weight: 0,31 kg.

Price: 28,00 RON, 2.187,00 HUF
Add to cart

A kötet tanulmányait nemcsak a közös tárgy: az anyanyelvi írásbeliség fűzi össze, hanem az előzmények is. Kutatásunk témája a 2005-2006-os tanévben lebonyolított országos hatókörű eredménymérés anyagának a feldolgozása és adatainak értékelése során körvonalazódott, amikor reprezentatív tanulóminták eredményadatai alapján vizsgáltuk az írásbeli közléskultúra egyes évfolyamokra jellemző átlagos fejlettségi szintjét, az empirikus vizsgálatban résztvevő tanulók gondolkodásmódját, önmagukról és a környezetükről alkotott képét, a magatartásukat formáló értékrend főbb vonásait, pályaválasztással kapcsolatos elképzeléseiket. A munka során szaporodtak a válaszra váró kérdések. Az eredmények miért maradnak jóval az elvárható szint alatt? A pozitív irányú változások mellett miért indulnak el negatív irányúak is? A kibontakozó változások miért nem tudnak fejlődéssé alakulni? A társadalmi és kulturális környezet milyen tényezői befolyásolják a fogalmazási teljesítményt? Ez a hatás milyen mértékben érvényesül? Az iskolában szerzett tudás alkalmazhatósága miért gyenge?

A tanulmányok szerzői a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Karán működő kutatócsoport tagjai, de a kutatásba bekapcsolódtak a Pedagógia, illetve a Kommunikáció és Közkapcsolatok szakon tanuló hallgatók is (ők alkották a javítócsoportok tagjait), de a kutatásban résztvevők köre tágabb: az adatgyűjtés a kisorsolt iskolák tanítóinak, magyartanárainak segítségével, a fogalmazásokat megíró diákok közreműködésével valósult meg.

Sapientia.ro

Scientia Publishing House

SAPIENTIA HUNGARIAN UNIVERSITY OF TRANSYLVANIA

Scientia Publishing House

Established in the year 2001, the Cluj-Napoca-based Scientia Publishing House is the publisher of Sapientia Hungarian University of Transylvania. The Publisher’s scope of activity is in line with the mission as well as the educational and scientific development strategy.

ANPC
ANPC
Contact

Scientia Publishing House

Str. Matei Corvin nr. 4, 400112 Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
Tel: 0040-364-401454

E-mail: scientiakpi.scientia.ro
Website: www.scientiakiado.ro

btz webdesign