Scientia Publishing House – Sapientia Hungarian University of Transylvania

Sapientia.ro Sapientia.ro
Sapientia EMTE weblapja  Acta Universitatis Sapientiae  CEEOL  ISSUU Acta Universitatis Sapientiae  ISSUU Scientia  MTA REAL Repozitórium 
This product has been added to the shopping cart
View shopping cart
Statisztika
Title: Statisztika
Author: Bálint Gyöngyvér
Publisher: Scientia Kiadó, Kolozsvár
ISBN: 978-973-1970-17-2 (973-1970-17-7)
Date of publication: 2009-12-12
Number of pages: 200
Series: Lecture Notes
Field of Science: Social Sciences / Sociology
Weight: 0,33 kg.

Not available

Ez a statisztika jegyzet elsősorban szociológus hallgatók számára készült és egy bevezetést kínál úgy a tárgy elméleti alapjaiba, mint annak gyakorlati felhasználásába. Azzal a céllal készült, hogy egyszerűen, lépésről-lépésre haladva ismertesse meg a diákokkal a legalapvetőbb statisztikai elemzési technikákat. A megoldott példákkal és SPSS alkalmazásokkal tarkított jegyzet végigvezet a statisztikában használatos alapfogalmakon (sokaság, változó, mérési szintek), az adatbázisokkal kapcsolatos alapvető műveleteken (létrehozás, címkézés, importálás, összekapcsolás, esetek leválogatása, változók átalakítása), majd rátér az egyváltozós elemzésekre (gyakorisági eloszlások, középértékek, szóródási mutatók, alak-mutatók). A kétváltozós elemzések előtt, a harmadik fejezet keretében röviden összefoglalja úgy a valószínűség-számítás, mint a valószínűségi mintavétel alapvető elemeit. A negyedik fejezet (kétváltozós elemzések) két minőségi, egy kategoriális és egy mennyiségi, valamint két mennyiségi mérési szintű változó közötti kapcsolatfajtákat taglalja (asszociáció, csoportátlagok összehasonlítása, korreláció). Az utolsó fejezet egy általános összefoglalót kínál a többváltozós elemzésekről, majd egy gyakorlati példán keresztül végigvezet a főkomponens-elemzés és a K-közép klaszterelemzés folyamatán az SPSS-ben. A jegyzet két alapvető üzenete már az első alfejezetben megfogalmazódik: 1. a statisztikai ismeretek megértésének talán legjelentősebb összetevője a módszerek alkalmazásának gyakorlása (az elméleti ismeretek segítik a gyakorlást, ám a készségek effektív munka során alakíthatók ki) és ebben nagy segítséget nyújtanak a számítógépes programcsomagok, valamint 2. a matematikai eszközök mechanikusan nem alkalmazhatók, szükség van szaktudásra (társadalomtudományi ismeretekre): a legbonyolultabb statisztikai elemzés sem tudja jóvá tenni a kutatás megtervezésekor elkövetett hibákat és a kapott eredményeket is csak megfelelő szakmai ismerettel lehet hatékonyan felhasználni.

Sapientia.ro

Scientia Publishing House

SAPIENTIA HUNGARIAN UNIVERSITY OF TRANSYLVANIA

Scientia Publishing House

Established in the year 2001, the Cluj-Napoca-based Scientia Publishing House is the publisher of Sapientia Hungarian University of Transylvania. The Publisher’s scope of activity is in line with the mission as well as the educational and scientific development strategy.

ANPC
ANPC
Contact

Scientia Publishing House

Str. Matei Corvin nr. 4, 400112 Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
Tel: 0040-364-401454

E-mail: scientiakpi.scientia.ro
Website: www.scientiakiado.ro

btz webdesign