Scientia Publishing House – Sapientia Hungarian University of Transylvania

Sapientia.ro Sapientia.ro
Sapientia EMTE weblapja  Acta Universitatis Sapientiae  CEEOL  ISSUU Acta Universitatis Sapientiae  ISSUU Scientia  MTA REAL Repozitórium 
This product has been added to the shopping cart
View shopping cart
Szociálpedagógia
Title: Szociálpedagógia
Author: Fodor László
Publisher: Scientia Kiadó, Kolozsvár
ISBN: 978-978-9731-97-8 (978-9731-97-3)
Date of publication: 2009-04-06
Number of pages: 264
Series: Lecture Notes
Field of Science: Social Sciences / Pedagogy
Weight: 0,38 kg.

Not available

A Szociálpedagógia című könyv olyan neveléstudományi ismeretanyagot foglal magában, amely változatos szálakon többé-kevésbé kötődik a szociálpedagógia komplex jelenségvilágához. A bemutatott ismeretanyag részint tudományos leírásokban, részint pedig lehetséges elméleti értelmezésekben jelenítődik meg. A könyv fő célja, hogy a szociálpedagógia egynéhány lényeges területének vonatkozásában, az általános pedagógusi, illetve a szociálpedagógusi pályára való felkészüléshez, és nyilván a pályagyakorláshoz kikerülhetetlenül szükséges szakmai információkat ismertessen, az igényes és hatékony gyakorlati pedagógiai munkára pedig lényeges és általános kritériumokat, továbbá megfelelő elméleti felkészítést nyújtson.

A szociálpedagógia köréhez tartozó roppant széles szférájú problematikából a szerző elsősorban azokat a lényegesebb és átfogóbb témákat választotta ki, amelyek részint az általános pedagógiai műveltség, részint pedig a specifikus szociálpedagógusi szaktudás törzsanyagába beletartoznak. A bemutatásra kerülő ismeretek kiválasztásában lényeges szempontot képviselt a szociálpedagógusi pálya sajátosságrendszere, valamint az általános pedagógiai munka elvi megalapozásának szükségessége. Ugyanakkor fontos ismeretszelekciós kritériumot jelentett a pedagógusi kompetenciát meghatározó neveléselméleti és szociálpedagógiai szemlélet, valamint az úgynevezett szociálpedagógiai anyanyelv kialakításának konkrét lehetősége.

 

Sapientia.ro

Scientia Publishing House

SAPIENTIA HUNGARIAN UNIVERSITY OF TRANSYLVANIA

Scientia Publishing House

Established in the year 2001, the Cluj-Napoca-based Scientia Publishing House is the publisher of Sapientia Hungarian University of Transylvania. The Publisher’s scope of activity is in line with the mission as well as the educational and scientific development strategy.

ANPC
ANPC
Contact

Scientia Publishing House

Str. Matei Corvin nr. 4, 400112 Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
Tel: 0040-364-401454

E-mail: scientiakpi.scientia.ro
Website: www.scientiakiado.ro

btz webdesign