Scientia Kiadó – Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia.ro Sapientia.ro
Sapientia EMTE weblapja  Acta Universitatis Sapientiae  CEEOL  ISSUU Acta Universitatis Sapientiae  ISSUU Scientia  MTA REAL Repozitórium 
Termék kosárba helyezve
Kosár megtekintése
A fejes káposzta fajtatulajdonságainak szerepe a dohánytripsszel szembeni rezisztenciában
Cím: A fejes káposzta fajtatulajdonságainak szerepe a dohánytripsszel szembeni rezisztenciában
Szerző: Bálint János
Kiadó: Scientia Kiadó, Kolozsvár
ISBN: 978-973-1970-92-9 (973-1970-92-4)
Megjelenés időpontja: 2015-10-10
Oldalszám: 128
Sorozat: Sapientia Könyvek
Tudományterület: Természettudomány / Környezettudomány
Súly: 0,22 kg.

Ár: 30,00 RON, 2.343,00 HUF
Kosárba teszem

2008 és 2010 között három ellenálló (‘Balashi’, ‘Bloktor’, ‘Riana’) és három fogékony fejeskáposzta-fajta (‘Green Gem’, ‘Hurricane’, ‘Quisor’) dohánytripsszel szembeni antixenotikus rezisztenciáját vizsgáltuk meg. Az értékelések során a következő paramétereket vizsgáltuk: a betelepült dohánytripsz imágók száma, a dohánytripsz kártétel mértéke, a fajták külső és fejet alkotó leveleinek a reflexiós spektruma UV-A és látható tartományban, a fajták epidermiszének vastagsága, valamint a káposztafejek tömege. A méréseket kezeletlen és agyagásványokkal kezelt (Surround® WP és Kolloidizált Mikromeliorit®) növényeken végeztük a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Tordasi Növényfajta Kísérleti Állomásán. A fajták antixenotikus rezisztenciájának mérésére nem az imágók abszolút egyedszámát használtuk, hanem a relatív előfordulást, mivel ez jobban kifejezi a rezisztencia relativitását, valamint jobban kiküszöböli az évjárathatást. A felmérések igazolták, hogy mindhárom kísérleti évben, a fajták között szignifikáns eltérés volt a betelepült imágók relatív abundanciáját tekintve. Az agyagásványokkal történő kezelés nem mutat egységes képet, és vélhetően nem befolyásolja dohánytripsz imágók berepülésének intenzitását. A legnagyobb kártétel a Hurricane és a Green Gem fajtákon alakult ki. A káposztafejben a fejesedés kezdetén és közepén talált imágók száma és a betakarítás idejére kialakult kártétel mértéke között jelentős pozitív korreláció volt kimutatható. A fejes káposzta esetében az agyagásványokkal történő kezelések nincsenek hatással a dohánytripsz kártételére. Összehasonlítva a vizsgálati éveket elmondható, hogy 2008-ban mind a fejesedés közepén, mind pedig a betakarításkor elvégzett vizsgálatok során a Surround® WP-vel történő kezelésnél mutatható ki a legnagyobb reflexiós intenzitás a fejet alkotó, és a külső leveleken egyaránt. Ennél valamivel kisebb volt a Kolloidizált Mikromeliorit®-al kezelt levelek reflexiója. A kezeletlen levelek reflexiós intenzitása volt a legkisebb mind a hat vizsgált fajta esetében. Hasonló volt a helyzet 2009-ben a fejesedés kezdetén a Surround® WP-vel történő kezelés esetén is. Mivel a kezelések hatására nem tapasztaltunk lényegi eltérést úgy a fajtán kialakult kártétel, mint a betelepült imágók relatív előfordulása között kijelenthetjük, hogy a fejes káposzta esetén a visszaverődő fény nem meghatározó jelentőségű a dohánytripsz gazdanövény-választásában. Nem találtunk ok-okozati összefüggést a fejes káposzta reflexiós intenzitása és a kártevő betelepedése között. Ugyanakkor eredményeinkkel nem cáfoltuk meg a nagyobb reflexió riasztó hatását, mivel a növények egyéb tulajdonságai is szerepet játszhattak a betelepedés mértékében. Az a feltételezésünket, hogy az epidermisz vastagsága szerepet játszik a fejes káposzta dohánytripsszel szembeni rezisztenciájában, jelen vizsgálat során nem sikerült igazolni. Az eredményeink alapján pontosabb képet kaptunk a fogékony és az ellenálló fejeskáposzta-fajták dohánytripsz elleni rezisztenciája és a tripszek betelepülése, valamint kártétele közötti kapcsolatról. Ezzel együtt vélhetően még számos, jelen munkában nem vizsgált fajtatulajdonság, illetve a dohánytripsz szaporodásbiológai sajátosságának jobb megismerése további fordulatot hozhat a fejes káposzta és dohánytripsz kapcsolatának teljes körű tisztázásában, a rezisztencia nemesítés irányának kijelölésében.

Sapientia.ro

Scientia Kiadó

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

 

Scientia Kiadó

A Scientia Kiadó a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kiadója; az egyetem Tudományos Kutatásszervezési Osztályának alegységeként fejti ki tevékenységét.

ANPC
ANPC
Kapcsolat

Scientia Kiadó

400112 Kolozsvár
Mátyás király u. 4. sz.

Tel: +40 364 401454
E-mail: scientia@kpi.sapientia.ro

btz webdesign