Editura Scientia – Universitatea Sapientia

Sapientia.ro Sapientia.ro
Sapientia EMTE weblapja  Acta Universitatis Sapientiae  CEEOL  ISSUU Acta Universitatis Sapientiae  ISSUU Scientia  MTA REAL Repozitórium 
Produsul a fost adăugat în coș
Arată cos
Általános kémia agrármérnököknek
Titlu: Általános kémia agrármérnököknek
Autor: Csapó János, Csapóné Kiss Zsuzsanna
Editura: Scientia Kiadó, Kolozsvár
ISBN: 978-606-9750-16-2 (606-9750-16-0)
Data apariţiei: 2018-08-31
Număr pagini: 292
Seria: Manuale
Domeniul științific: Științe naturale / Chimie, biochimie
Greutate: 0,47 kg.

Preț: 53,00 RON, 4.139,00 HUF
Adaugă in cos

Általános kémia agrármérnököknek [Chimie generală pentru agronomi]

Prezenta carte conține materia disciplinei de chimie predată cursanților specializării Agricultură în centrul de studiu Sf. Gheorghe al Universităţii Sapientia. La redactarea cărții s-a avut în vedere corelarea conținutului şi a metodologiei didactice cu celelalte discipline predate la specializarea agronomie şi fundamentarea disciplinei de biochimie care se predă în semestrul următor. În scopul sprijinirii pregătirii practice a cursanților în strânsă corelație cu partea teoretică a cărţii s-a elaborat Îndrumarul de laborator de chimie generală, organică şi biochimie, care conține lucrările de laborator şi aplicațiile numerice. Ne-am străduit să întocmim un material care să poate fi predat în cuantumul celor două ore de curs şi două ore de aplicații ale celor 14 săptămâni ale semestrului, omițând acele capitole, care dat fiind numărul limitat de ore, nu puteau fi predate.

Cartea se ocupă de cele mai importante aspecte ale chimiei generale, astfel după noțiunile de bază, studenții pot face cunoștință cu atomii, elementele, structura electronică, sistemul periodic al elementelor. Termodinamica chimică este poate cea mai importantă parte a cărții, deoarece fără aceasta nu s-ar înțelege procesele ce au loc în organismele vii, respectiv reacțiile biochimice. Materialul prezintă în continuare stările de agregare, apa şi soluțiile apoase, şi, în mod excepțional, tratează combinațiile complexe. În final materialul conține echilibrele chimice, cinetica chimică şi cataliza, respectiv electrochimia. La redactarea diferitelor capitole s-a avut în vedere ca studenții să nu-şi însuşească conținutul Chimiei generale şi organice de dragul disciplinei, ci să obțină informații (absolut necesare) care să fundamenteze disciplinele ulterioare – biochimie, microbiologie, fiziologie, cultivarea plantelor, fabricarea nutrețurilor.

Am considerat de asemenea ca sarcina noastră să ne asigurăm că pe parcursul însuşirii materialului, studenții să obțină o abordare chimică adecvată care să permită ca în viitor să transpună în practică rezultatele chimiei. Din cauza celor de mai sus, nu am dorit, pentru că nici nu cădea în sarcina noastră, să prezentăm Chimia generală în întreaga sa verticalitate, limitând materialul doar la capitole importante pentru programul de studiu căruia se adresează. Cartea actuală conține aproximativ patruzeci de pagini de probleme şi rezolvări, care se integrează părții teoretice şi, sperăm, că va ajuta la o înțelegere mai bună a acesteia. Recomandăm onoratului cursant să studieze părțile teoretice în paralel cu cele practice, deoarece cunoştințele teoretice pot fi aprofundate mai bine cu sprijinul cunoştințelor practice. În redactarea materialului teoretic şi practic am avut în vedere, şi am respectat unde era posibil, ca partea teoretică să preceadă partea practică.

Sapientia.ro

Editura Scientia

UNIVERSITATEA SAPIENTIA

Editura Scientia

Editura Scientia este editura Universității „Sapientia” din Cluj-Napoca, înființată în anul 2001. Activitatea editurii este organizată în conformitate cu misiunea și strategia de dezvoltare educațională și științifică a universității.

ANPC
ANPC
Contact

Editura Scientia

400112 Cluj-Napoca
Str. Matei Corvin nr. 4.
Tel: 0040-364-401454

E-mail: scientia@kpi.scientia.ro
Site: https://www.scientiakiado.ro

btz webdesign