Editura Scientia – Universitatea Sapientia

Sapientia.ro Sapientia.ro
Sapientia EMTE weblapja  Acta Universitatis Sapientiae  CEEOL  ISSUU Acta Universitatis Sapientiae  ISSUU Scientia  MTA REAL Repozitórium 
Produsul a fost adăugat în coș
Arată cos
Analitikai kémia élelmiszermérnököknek
Titlu: Analitikai kémia élelmiszermérnököknek
Autor: Csapó János, Albert Csilla, Kiss Dóra
Editura: Scientia Kiadó, Kolozsvár
ISBN: 978-606-9750-34-6 (606-9750-34-9)
Data apariţiei: 2020-07-20
Număr pagini: 364
Seria: Manuale
Domeniul științific: Științe naturale / Chimie, biochimie
Greutate: 0,59 kg.

Indisponibil

Analitikai kémia élelmiszermérnököknek [Chimia analitică pentru ingineri de produse alimentare]

Cartea „Chimia analitică pentru ingineri de produse alimentare” a fost concepută pentru studenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice, Socio-Umane şi Inginereşti din Campusul din Miercurea Ciuc al Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca. Sperăm că această carte va fi utilă viitorilor studenţi ai specializărilor Ingineria produselor alimentare, Ingineria genetică, Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism, Biotehnologii sustenabile, cât şi pentru noile specializări ce vor funcţiona în viitor. În redactarea acestei cărţi am luat în considerare tradiţiile acestei facultăţi, curricula specializărilor menţionate, urmărind ca metodele analitice tratate să fie asociate cu subiectele predate la disciplinele cu caracter teoretic şi tehnologic. La structurarea materialului am avut în vedere furnizarea informaţiilor practice folositoarea studenţilor ăn activitatea lor curentă şi ăn ceea de cercetare studenţească, dar şi intenţia de a ajuta absolvenţii în viitoarea profesie de inginer ăn domeniul alimentar.

După o scurtă prezentare a chimiei analitice calitative, materialul redactat conţine aspectele teoretice şi practice ale chimie analitice cantitative clasice. În aceste capitole studenţii pot căpăta cunoştinţe despre analize calitative şi cantitative, bazate pe reacţii de neutralizare, oxida-reducere, cât şi despre titrare cu formare de precipitat, în final fiind prezentate determinări pe baza formării complecşilor. În continuare sunt prezentate metodele spectrofotometriei de absorbţie în UV-VIS şi cele bazate pe separare. Dintre acestea din urmă autorii prezintă bazele teoretice şi tehnicile cromatografiei, electroforezei şi focusarea izoelectrică considerate ca fiind cele mai importante în analiza alimentelor. După acestea urmează prezentarea metodelor elaborate pentru determinarea principalelor componente din alimente. În prima parte, după determinarea conţinutului de umiditate, studenţii se pot familiariza cu metodele de analiză a componenţilor minerali şi cu diferitele metode spectrofotometrice.

În continuare sunt prezentate metodele de determinare a componenţilor cu conţinut de azot, mai precis analiza proteinelor, a fracţiilor de proteine şi a compoziţia de aminoacizi a proteinelor. Ne ocupăm mai amănunţit cu componentele cele mai valoroase ale alimentelor respectiv cu proteinele şi încercăm să descriem toate metodele posibile pentru evaluarea calităţii acestora. După metodele de determinare a conţinutului de grăsimi şi de acizi graşi a acestora, sunt discutate modalităţile de investigare a conţinutului de fibre crude şi ale fracţiunilor acestora. Dintre substanţele extractibile fără conţinut de azot sunt prezentate determinărilezaharurilor şi ale amidonului şi sunt descrise metodele de investigate ale proprietăţilor câtorva preparate zaharoase. Determinarea provitaminelor, vitaminelor şi a micotoxinelor ocupă un loc specilal ăn această carte.

La finalul celor mai multe capitole se găsesc aşa numite capitole selectate, în care sunt prezentate metodele analitice specifice alimentelor. În redactarea cărţii ne-am străduit să structurăm astfel materialul informatic încât pe lângă cunoaşterea metodelor analitice studenţii să aibă posibilitatea, ca folosind aparatura din laboratoarele departamentului de Ştiinţa alimentară, să parcurgă şi analizele concrete. Capitolele cărţii sunt structurate astfel încât ele să ofere studentului un parcurs lin, de la simplu la complex, al învăţării principalelor metode de analiză a alimentelor. În cele din urmă, am dori să ne exprimăm mulţumirile noastre lectorului cărţii, profesorului Béla KOVÁCS, şi tehnoredactorului, tehnician Judit STANICS, pentru munca sa minuţioasă şi editarea formulelor din carte. Erorile rămase sunt doar „meritele” autorilor. Rugăm studenţii să binevoiască a ne atrage atenţia asupra acestor greşeli.

Sapientia.ro

Editura Scientia

UNIVERSITATEA SAPIENTIA

Editura Scientia

Editura Scientia este editura Universității „Sapientia” din Cluj-Napoca, înființată în anul 2001. Activitatea editurii este organizată în conformitate cu misiunea și strategia de dezvoltare educațională și științifică a universității.

ANPC
ANPC
Contact

Editura Scientia

400112 Cluj-Napoca
Str. Matei Corvin nr. 4.
Tel: 0040-364-401454

E-mail: scientia@kpi.scientia.ro
Site: https://www.scientiakiado.ro

btz webdesign