Editura Scientia – Universitatea Sapientia

Sapientia.ro Sapientia.ro
Sapientia EMTE weblapja  Acta Universitatis Sapientiae  CEEOL  ISSUU Acta Universitatis Sapientiae  ISSUU Scientia  MTA REAL Repozitórium 
Produsul a fost adăugat în coș
Arată cos
Élelmiszeripari műveletek és berendezések. Tervkészítési útmutató
Titlu: Élelmiszeripari műveletek és berendezések. Tervkészítési útmutató
Autor: Szép Alexandru – Molnos Éva – András Csaba Dezső
Editura: Scientia Kiadó, Kolozsvár
ISBN: 978-606-9750-55-1 ()
Data apariţiei: 2021-12-15
Număr pagini: 320
Seria: Cursuri
Domeniul științific: Științe naturale / Chimie, biochimie
Greutate: 0,56 kg.

Preț: 140,00 RON, 10.934,00 HUF
Adaugă in cos

Élelmiszeripari műveletek és berendezések. Tervkészítési útmutató [Operaţii şi utilaje în industria alimentară. Îndrumar de proiect]

Obiectivul principal al acestui îndrumar de proiect este de a familiariza cursanţii cu paşii necesari în elaborarea proiectului tehnologic bazat pe operaţii unitare şi cu dimensionarea aparatelor necesare. Este cunoscut faptul că eficienţa producţiei este influenţată în mare măsură de utilajele bine proiectate, fabricate şi montate. Atunci când proiectăm linii tehnologice moderne luăm în considerare o serie de aspecte, plecând de la nivelul tehnic atins, mediul economic şi social, până la obiceiurile consumatorilor. Măsura în care o unitate de producţie îndeplineşte aşteptările viitorului apropiat depinde de o serie de factori, inclusiv de nivelul tehnic al prezentului, abundenţa de informaţii a proiectantului (echipei de proiectare) şi, nu în ultimul rând, de instrumentele şi metodele disponibile de prelucrare a datelor. O tehnologie bine concepută va solicita parcurgerea câtorva paşi foarte importanţi, şi anume:

– descrierea calităţii produsului pe baza proprietăţilor sale fizice, chimice, fizico-chimice, nutriţionale şi aspecte legate de microbiologia lui;

– explorarea opţiunilor tehnologice de fabricaţie, selectarea, descrierea celei mai adecvate tehnologii, prezentarea listei de operaţii unitare şi a parametrilor acestora;

– denumirea (denumirile) materiei (materiilor prime), aditivului (aditivilor), excipienţilor, produselor intermediare şi a purtătorilor de căldură, precum

şi caracterizarea acestora pe baza proprietăţilor necesare în calculele tehnologice;

– analiza procesului principal/determinant, bilanţul de materiale şi energie, parametri, a tipurilor de echipamente utilizabile, selectarea materialului de construcţie a utilajului, dimensionarea tehnologică;

– analiza altor operaţiuni în proces, calcularea parametrilor constructivi ai aparatelor şi maşinilor;

– indicatori ai procesului tehnologic: necesar de materiale şi energie, consumuri specifice, impactul asupra mediului, analiza economică şi financiară;

– realizarea desenelor tehnice care stau la baza proiectului de execuţie.

Obiectul disciplinei Operaţii unitare şi utilaje în industria alimentară – proiect se limitează la studiul proceselor unitare. Cu toate acestea, în calculul tehnic sunt necesare o serie de mărimi fizice, care, de fapt, leagă operaţiunea analizată de un anumit produs. Prin urmare, este posibil ca sarcina specifică de proiectare să nu fie o tehnologie în întregime, ci doar o parte din aceasta, în care se efectuează o anumită transformare calitativă a fazelor intrate. Într-un astfel de caz, calculul economic şi estimările de costuri suferă oarecum în abordare, accentul fiind pus pe operaţiile şi aparatele în care se realizează transformarea dorită. Deoarece disciplina Operaţii unitare şi aparate în industria alimentară - proiect este inclusă în programa universitară ca o disciplină de sine stătătoare, îndrumarul este conceput astfel încât să ofere cât mai multe informaţii posibile studentului, iar studiile de caz inserate oferă sprijin în realizarea unor sarcini independente similare.

Acest îndrumar este structurat în 6 capitole. În primul capitol sunt formulate obiectivele, în al doilea prescripţiile legate de formă şi conţinut, iar în al treilea este prezentată metodologia predării disciplinei, conţinând sfaturi şi pentru cadrele didactice îndrumătoare cu privire la modul de organizare a activităţii individuale a studentului. În cea de-a patra parte ne ocupăm de caracterizarea materialelor, în special a alimentelor, evidenţiind proprietăţi importante în proiectare. Partea a cincea este consacrată bilanţurilor de materiile şi energie, prezentând şi unele soluţii concrete de soluţionare a bilanţului pe faze şi componenţi. Partea a şasea cuprinde studiile de caz şi are cea mai mare extindere. Aici sunt prezentate, în baza literaturii de specialitate, operaţii care pot fi utile viitorilor profesionişti, atât prin frecvenţa lor în industria alimentară, cât şi prin abundenţa informaţiilor practice. Operaţiile selectate şi aparatele destinate realizării lor includ amestecarea la nivel de fază (calcule de amestecare), bilanţul de căldură (calculul schimbătorului de căldură), operaţiile de separare a componentelor la echilibru (evaporarea, uscarea, distilarea) şi de neechilibru (osmoza inversă). Îndrumarul se încheie cu listă bibliografică. În Anexe sunt prezentate unele proprietăţi care pot fi utile în calcule şi evaluarea rezultatelor.

Sapientia.ro

Editura Scientia

UNIVERSITATEA SAPIENTIA

Editura Scientia

Editura Scientia este editura Universității „Sapientia” din Cluj-Napoca, înființată în anul 2001. Activitatea editurii este organizată în conformitate cu misiunea și strategia de dezvoltare educațională și științifică a universității.

ANPC
ANPC
Contact

Editura Scientia

400112 Cluj-Napoca
Str. Matei Corvin nr. 4.
Tel: 0040-364-401454

E-mail: scientia@kpi.scientia.ro
Site: https://www.scientiakiado.ro

btz webdesign