Editura Scientia – Universitatea Sapientia

Sapientia.ro Sapientia.ro
Sapientia EMTE weblapja  Acta Universitatis Sapientiae  CEEOL  ISSUU Acta Universitatis Sapientiae  ISSUU Scientia  MTA REAL Repozitórium 
Produsul a fost adăugat în coș
Arată cos
Fizikai kémiai laboratóriumi gyakorlatok és számítások
Titlu: Fizikai kémiai laboratóriumi gyakorlatok és számítások
Autor: Tamás Melinda
Editura: Scientia Kiadó, Kolozsvár
ISBN: 978-606-9750-25-4 (606-9750-25-X)
Data apariţiei: 2019-06-10
Număr pagini: 140
Seria: Cursuri
Domeniul științific: Științe naturale / Chimie, biochimie
Greutate: 0,25 kg.

Preț: 40,00 RON, 3.124,00 HUF
Adaugă in cos

Fizikai kémiai laboratóriumi gyakorlatok és számítások [Îndrumarul de lucrări de laborator şi exerciţii de calcul de chimie-fizică]

Îndrumarul de lucrări de laborator şi exerciţii de calcul de chimie-fizică este menit să asigure suportul aplicativ al cursului de Termodinamică şi cinetică şi de Chimie fizică şi coloidală. În afară de fixarea cunoştinţelor teoretice specifice, studenţii sunt invitaţi să descopere tehnicile experimentale de bază, aparatura şi modul de analiză specifice chimiei fizice şi a tehnicilor de măsurare aferente, dezvoltând totodată aptitudinile practice necesare în domeniu. Îndrumarul se adresează în primul rând studenţilor de la specializările Ingineria produselor alimentare şi Ingineria mediului. Însuşirea noţiunilor de Chimie-fizică necesită cunoştinţe matematice solide, inclusiv în calculul diferenţial şi integral, astfel că prima parte a îndrumarului cuprinde o sinteză a acestui domeniu. Îndrumarul prezintă şase grupe de lucrări de laborator, fiecare având o scurtă introducere teoretică, apoi este enunţat scopul şi descris modul de lucru şi, în final, metoda de prelucrare a rezultatelor.

Prima activitate practică este destinată evaluării corelaţiilor dintre conductivitatea electrică, concentraţie şi temperatură şi are drept scop stabilirea, exprimarea numerică şi reprezentarea grafică, prin urmărirea valorii conductivităţii echivalente în funcţie de concentraţie, a constantei celulei de conductibilitate, a conductivităţii electrice a diferitelor soluţii în funcţie de concentraţie şi temperatură, a conductivităţii specifice şi a celei molare, precum şi a energiei de activare a conductivităţii. Cea de-a doua lucrare, intitulată Determinarea căldurii de dizolvare a sărurilor cu ajutorul unui calorimetru cu nonizoterm, are drept scop determinarea căldurii de hidratare a acetatului de sodiu anhidru prin măsurarea căldurii dedizolvare a sării anhidre şi a cristalo-hidratului, cu aplicarea legii lui Hess. Cea de-a treia lucrare, intitulată Determinarea presiunii de echilibru prin metoda statică, calculul căldurii latente de vaporizare şi a entropiei de vaporizare, are ca scop principal însuşirea tehnicii de determinare a presiunii vaporilor unui lichid organic (eter dietilic) la diferite temperaturi, calculul căldurii latente molare de vaporizare într-un interval de temperatură măsurat şi determinarea entropiei molare de vaporizare la temperatură ambientală. Cea de-a patra lucrare propusă, cu titlul Măsurarea scăderii temperaturii de solidificare a soluţiilor diluate şi determinarea constantei crioscopice a solventului, are ca scop estimarea constantei crioscopice a solventului şi determinarea în baza acestuia a masei molare a unei substanţe necunoscute.

Cea de-a cincea lucrare, intitulată Determinarea vâscozităţii lichidelor în funcţie de concentraţie şi temperatură cu vâscozimetrul Höppler, abordează studiul variaţiei vâscozităţii în funcţie de concentraţie şi temperatură. Cea de-a şasea lucrare, Studierea cineticii reacţiei de saponificare a acetatului de etil, are drept scop determinarea constantei vitezei de reacţie şi a ordinului de reacţie la hidroliza acetatului de etil, precum şi calculul energiei de activare a reacţiei prin măsurarea vitezei reacţiei la două valori ale temperaturii. Îndrumarul continuă cu prezentarea mai multor exerciţii de calcul legate de materia studiată, respectiv calcule de amestec, a proprietăţilor gazelor ideale şi reale, de echilibre de faze şi a echilibrului chimic, şi, în final, o serie de exerciţii şi probleme de cinetica reacţiilor chimice. Structura metodologică a îndrumarului, bazată pe succesiunea elementelor teoretice, a exemplelor şi a exerciţiilor, este menită să ajute studenţii în studiul individual la disciplina Chimie-fizică.

Sapientia.ro

Editura Scientia

UNIVERSITATEA SAPIENTIA

Editura Scientia

Editura Scientia este editura Universității „Sapientia” din Cluj-Napoca, înființată în anul 2001. Activitatea editurii este organizată în conformitate cu misiunea și strategia de dezvoltare educațională și științifică a universității.

ANPC
ANPC
Contact

Editura Scientia

400112 Cluj-Napoca
Str. Matei Corvin nr. 4.
Tel: 0040-364-401454

E-mail: scientia@kpi.scientia.ro
Site: https://www.scientiakiado.ro

btz webdesign