Editura Scientia – Universitatea Sapientia

Sapientia.ro Sapientia.ro
Sapientia EMTE weblapja  Acta Universitatis Sapientiae  CEEOL  ISSUU Acta Universitatis Sapientiae  ISSUU Scientia  MTA REAL Repozitórium 
Produsul a fost adăugat în coș
Arată cos
Transzportfolyamatok és művelettan
Titlu: Transzportfolyamatok és művelettan
Autor: Szép Alexandru, András Csaba Dezső, Molnos Éva
Editura: Scientia Kiadó, Kolozsvár
ISBN: 978-606-9750-35-3 (606-9750-35-7)
Data apariţiei: 2020-10-01
Număr pagini: 208
Seria: Cursuri
Domeniul științific: Științe inginerești
Greutate: 0,35 kg.

Preț: 50,00 RON, 3.905,00 HUF
Adaugă in cos

Transzportfolyamatok és művelettan [Fenomene de transfer şi operaţii unitare]

În rezolvarea multor probleme inginereşti pe lângă legile fizicii se utilizează cu succes rezultatele unor măsurători directe, efectuate la scară de laborator, pilot sau în instalaţii industriale. Deoarece în lipsa acurateţei în obţinerea datelor, concluziile bazate pe rezultate pot fi eronate, trebuie acordată importanţa cuvenită metodelor de investigare. Prezentul îndrumar conţine atât informaţiile teoretice necesare proiectării şi efectuării măsurătorilor, cât şi sfaturile necesare prelucrării datelor. Fiecare lucrare are în componenţă o parte teoretică, unde se definesc noţiunile de bază, apoi sunt definite obiectivele, se descriu instalaţia experimentală, modul de lucru şi, în final, se prezintă modul de prelucrare a informaţiilor şi de prezentare a rezultatelor.
Structural, îndrumarul conţine trei capitole şi Anexe. Primul capitol, Cunoştinţe generale, conţine prezentarea mărimilor fizice cu care operează disciplina, ecuaţiile dimensionale corespunzătoare şi sistemul internaţional de unităţi. Tot aici se prezintă problematica generală a efectuării măsurătorilor, a prezentării rezultatelor primare, a modului de efectuare a calculelor. Aici se fac referiri la modul de întocmire a raportului lucrării şi, bineînţeles, cele mai importante măsuri de protecţia muncii.


Următorul capitol este consacrat tematicii Fenomenelor de transfer. În prima parte sunt prezentate lucrările experimentale pentru determinarea unor mărimi hidrodinamice caracteristice, cele mai importante lucrări fiind: determinarea experimentală a caracterului curgerii (determinarea numărului Reynolds), determinarea experimentală a coeficientului de frecare la perete, etalonarea diafragmei şi a reometrului, determinarea experimentală a rezistenţelor locale, a vitezei de sedimentare.


În continuare sunt prezentate aplicaţii ale transferului de căldură, destinat lucrărilor din domeniul transferului termic, cele mai reprezentative lucrări fiind: modelarea hidrodinamică a transferului de căldură, determinarea experimentală a coeficientului parţial de transfer termic la condensare.
Lucrările de laborator din domeniul Transferului de component întregesc problematica fenomenelor de transfer. Aici sunt prezentate lucrările consacrate determinării experimentale a coeficienţilor de difuzie în soluţii şi prin membrană, ca şi studiul experimental al absorbţiei în coloane cu curgere peliculară.


Capitolul trei este consacrat lucrărilor de laborator caracteristice diferitelor operaţii unitare, cum sunt cele hidrodinamice (determinarea experimentală a eficienţei agitatoarelor mecanice, a constantelor filtrării), termice (studiul transferului termic în regim nestaţionar, studiul transferului termic în regim staţionar în schimbătoare de căldură ţeavă în ţeavă, multitubulare şi cu plăci) şi de transport de masă (studiul procesului de absorbţie în coloane cu umplutură, studiul cineticii procesului de uscare a solidelor, studiul separării prin distilare simplă, studiul experimental al procesului de salifiere).
Îndrumarul de laborator este completat de o serie de tabele, diagrame, formule şi nomograme uzuale, recomandate în bibliografie, care furnizează informaţiile utile pentru calculele din cadrul fiecărei lucrări.


Îndrumarul elaborat pentru uzul cursanţilor de la specializările inginereşti din cadrul Facultăţii de Ştiinţe economice, socio-umane şi inginereşti – Miercurea Ciuc a Universităţii Sapientia valorifică experienţa unor şcoli consacrate din domeniul ingineriei chimice (Iaşi, Bucureşti, Veszprém, Budapesta) şi alimentare (Galaţi şi Bacău).

Sapientia.ro

Editura Scientia

UNIVERSITATEA SAPIENTIA

Editura Scientia

Editura Scientia este editura Universității „Sapientia” din Cluj-Napoca, înființată în anul 2001. Activitatea editurii este organizată în conformitate cu misiunea și strategia de dezvoltare educațională și științifică a universității.

ANPC
ANPC
Contact

Editura Scientia

400112 Cluj-Napoca
Str. Matei Corvin nr. 4.
Tel: 0040-364-401454

E-mail: scientia@kpi.scientia.ro
Site: https://www.scientiakiado.ro

btz webdesign